Lukáš Bujna

husitský farář

Život je tajemství.

MYSTÉRION.

Nechci jej vysvětlovat,

nýbrž radovat se z něj.

Zajímáte se o duchovní cestu? 

Máte dotazy či nápady? Napište mi!

bujna@seznam.cz

moje kniha Posvátný dotyk

https://www.kosmas.cz/knihy/275691/posvatny-dotyk/

Narodil jsem se 13. 10. 1979 v Ostrově. Bydlím na vesnici Kolová             u Karlových Varů.  S manželkou Lucií vychováváme syny Kryštofa          a Ondřeje. V roce 1999  jsem uvěřil v Krista, seznámil se s Církví československou husitskou a začal se studiem religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. O velikonočních svátcích               v milostivém létě 2000 mě pokřtil farář Martin Chadima ve studentské obci v Praze-Nuslích. 

Záhy jsem vstoupil do duchovenské služby v Církvi československé husitské. V roce 2002 jsem přijal svěcení jáhenské a v roce 2004 kněžské. Působím jako farář v Sokolově a Chebu. Kněžství - spolu se křtem, manželstvím a otcovstvím - vnímám jako skutečnosti, které mi pomáhají rozvíjet univerzální povolání k plnému a celistvému lidství. 

Zaměřuji se na pastoraci seniorů, nemocných a umírajících. Sloužím jako kaplan v pečovatelském domě. 10 let jsem učil na zdravotnické škole v Karlových Varech. Připravil jsem k vydání trojdílnou Bohoslužebnou knihu (2013-15). Vyšla mi básnická sbírka Vzývání Panny (2017) a texty z mého blogu pod názvem Posvátný dotyk (2020).

V kněžské službě se soustředím na spiritualitu (modlitbu, duchovní četbu, meditaci, slavení liturgie) i na společenskou angažovanost se zřetelem na praktickou pomoc bližnímu, v níž se křesťanská víra osvědčuje milosrdenstvím a soucítěním. Inspiraci hledám v ekumenicky a mysticky pojatém křesťanství, naopak protivné je mi sektářství, dogmatické lpění na vlastní pravdě, fundamentalismus a fanatismus.  Po vzoru sv. Klementa Alexandrijského jsem přesvědčen, že křesťan má být gentlemanem, jemuž nechybí nadhled, velkorysost a humor.