Advent je dobou očekávání. Čekáme, co přijde. Aby něco vůbec přišlo, musí však nejprve něco odejít. V tomto podivném "morovém" roce opravdu mnohé odešlo. Jsme teď prázdnější a vychýlenější z rovnováhy, nedaří se nám zrovna nejlíp, ale zároveň jsme otevřenější vůči tomu, co přichází z budoucnosti, která už stojí přede dveřmi.

Nedávno se mi doneslo, že prý šířím v husitské církvi mariánský kult, neboť v sokolovském sboru jsem kazatelnu "omotal růžencem". Onen dřevěný růženec, který je památkou po předchozím faráři, jsem nikdy nebral jako modlitební pomůcku k opakování Zdrávasů, ale jako dekorativní prvek. Na kazatelně mám také otevřenou Bibli kralickou, takže by se dalo...

V Ježíšově podobenství (Matouš 25, 14-30) čteme, že hospodář svěřil svým služebníkům hřivny, hotovost ve stříbře a zlatě. Ponechal na nich, jak se svěřenými penězi naloží, zda je investují, anebo je nechají ležet ladem. Podobně i nám daroval Bůh vlohy, nadání, talent k něčemu, a jakoby se vzdaluje, aby nám ponechal prostor k jejich využití. Ale...

Dohoříváme

08.11.2020

Noci teď bývají mrazivé a jasné. Nebe je poseto myriádami hvězd. Mnohé z nich už vyhasly, ale protože jsou od naší planety vzdáleny stovky či tisíce světelných let, ještě dlouhé věky budou zkrášlovat oblohu a podněcovat sny a touhy. Když při večerní procházce zakloním hlavu a pohlédnu vzhůru, pozoruji blikající světýlka živých i mrtvých hvězd. V...

Před několika dny jsem zažil malý zázrak. Před rozedněním jsem vezl manželku do práce. Při jízdě jsem si všiml, jak se obloha barví červánky. Zastavil jsem kousek od karlovarského letiště a vystoupil na kopec. Nazývá se Vítkova hora. Jde o pozůstatek dávné sopečné činnosti. Na obzoru se objevily první sluneční paprsky, pronikající mlžným oparem. V...

Copak to jde, přikázat někomu, aby miloval? Na otázku odpovídá spisovatel David Herbert Lawrence v působivých verších: "Když Ježíš nám přikázal milovati své bližní, / nutil nás buď žít ve lži, či k neposlušnosti: / neboť na příkaz nelze milovat nikoho, / bližního aniž vetřelce, / a z falešné lásky trouchniví morek našich kostí."