Počátek Ježíšových zázraků už navždy zůstane spjatý se svatební hostinou v Káni Galilejské. K proměně vody ve víno by ovšem nedošlo, pokud by Ježíše na svatbu nepozvali a on si nepřál přijít (viz Jan 2, 1-11).

Všichni - byť v různé míře a různými způsoby - jsme definováni rolemi, které se vážou k našim jménům. Když se chci někomu představit, povím, jak se jmenuji a co dělám. Avšak žádná role, kterou v životě zastáváme, nás nemůže beze zbytku pojmout a charakterizovat. Pokud se nezdravě ztotožníme s funkcemi, jež vykonáváme, život se nám omezí na únavné...

Dlouho jsem nechápal, z jakého důvodu slavíme příchod nového roku uprostřed zimy, kdy příroda spí a nového nepřichází nic, leda tak silvestrovská obleva jako letos. V antickém Římě začínal rok 1. března, kdy příroda se probouzí a ve vzduchu už je cítit jaro. Má smysl slavit - zima končí a život se vrací. Ale co slavíme u nás -...

Každoročně mívám problém s "přeladěním se" do sváteční nálady, ve které bych si opravdu užíval a vychutnával kouzlo Vánoc. Aby se moje rozladěná duše správně naladila, k tomu jí ve stresujícím předvánočním shonu pomáhají tři věci: koledy, biblické texty a chvíle tichých zastavení, během nichž začínají slova evangelia léčit šrámy na srdci a...

Andělé jsou lépe vychovaní než lidé. Žádného z andělů totiž nevychovával člověk, nýbrž Bůh. Patří k základům slušnosti, že dítě umí pozdravit, poděkovat, poprosit. Když archanděl Gabriel navštívil nazaretskou dívku Marii, neoslovil ji ovšem jak se sluší a patří. Neřekl jí "Dobrý den" ani "Buď zdráva" (takto se andělský pozdrav obvykle do češtiny...

Advent je zvláštním obdobím roku. Provází jej nedostatek světla, a zároveň touha po světle. Stmívá se brzy, noci bývají dlouhé. Do práce i do školy vstáváme ještě za tmy a domů se často vracíme za šera. Vláda temnoty se zlomí o Vánocích. Ale zlomí se i v nás? Zazáří světlo i do našich temných komor a třináctých komnat? Vstoupí...