V Ježíšově učení nalezneme apely k odvaze, výzvy "nebojte se". Strach je přirozený, a někdy i sebezáchovný. Pokud se jím však necháme ovládnout, přestaneme žít. Vždyť život ve strachu není skutečným životem, nýbrž ustrašeným živořením. Pravá odvaha je mimo jiné odvahou žít v pravdě a "milovat pravdu", jak by zdůraznil Hus. Na Ježíšovi můžeme...

Ježíše právem nazýváme "dobrý pastýř". Ale jaké vlastnosti z něho dobrého pastýře dělají? To je důležitá otázka, neboť každý člověk - i zdánlivě nevýznamný - má svou pastýřskou odpovědnost. Vždyť podle filosofa Heideggera je člověk "pastýřem Bytí", což vyplývá z toho, že své bytí přijímá vědomě, ví o něm, a může se také vztahovat k dalším bytostem,...

Herodes - pouhý králíček, nikoli král - nechal setnout hlavu Janu Křtiteli, protože se zavázal přísahou Salomé, dceři své nelegitimní manželky Herodiady, že jí dá, oč si požádá. Lehkomyslně složené sliby se často obracejí proti nám. Buďto zjistíme, že je splnit nedokážeme, a trápíme se výčitkami, anebo za jejich splnění zaplatíme příliš vysokou...

Ježíš posílá své učedníky, aby činili to, co činí On. Nic menšího. Oni cítí, že ve všem, co dělají v Ježíšově jménu, je přítomen Duch svatý. A tak jdou a volají k pokání. Ve staré češtině, podobně jako v latině, sloveso "kát se" znamená "trestat se". Učedníci však netrestají lidi kolem sebe, ani sami sebe. Tohle po nich Ježíš nechce....

Z diskusí, do nichž se zapojuji v církevním prostředí, si odnáším dojem, že od biskupů se očekává strategie či program nejen pro přežití církve ve složitých podmínkách dnešní doby, ale též pro její budoucí rozvoj. Jako by církevní představení měli být kouzelníky, kteří nikoli z klobouku, ale z kněžského biretu levou rukou sypou miliony korun na...

Před několika lety jsem se zúčastnil konference, na které známý esejista a geolog Václav Cílek prohlásil, že "ne každému se poštěstí žít na přelomu věků". Vždycky mě fascinovaly historické epochy, v nichž se prolínal konec a začátek. A právě v takové zlomové době jsme se nyní ocitli! Nečteme si o ní v učebnici dějepisu - žijeme v...