Duchu Svatý, Duchu našeho Stvořitele a Otce! Duchu, jehož mocí byl počat i vzkříšen náš bratr a přítel Ježíš! Duchu smíření a Utěšiteli srdcí! Poraď nám, jak se modlit. Slova nestačí. Slovům se až příliš často nedá věřit. Není v nich život, ale ty jsi Pánem a Dárcem života. Chceme žít, ale bojíme se žít opravdově, protože jsme se přesvědčili,...

Sice je nutné prosekávat se pralesem slov, cizích, tajemných, skrývajících svůj význam, ale námaha stojí za to. S knihou Michala Janaty Stáří je mládím světa svádím zápas, připadám si jako conquistador, který s mačetou v ruce hledá v džungli bájné eldorádo. Nikdy je nenajde, protože neexistuje, ale smysl hledání není v cíli, nýbrž na cestě. Ukazuje...

Když jsem smutný, unavený a ustaraný, ptám se, proč tomu tak je? Člověk se pořád honí za výsledky, potřebuje si dokázat, že je úspěšný ve všem, co dělá. Snaží se naplnit očekávání, kterých se drží nejen jeho okolí, ale hlavně on sám. Zaměstnaná mysl mu nedá spát. Ještě tohle. Ještě tamto. Jestli to nezvládáš, jsi k ničemu. Snaž se...

V den Ježíšova vzkříšení se dva z jeho přátel obrátili k Jeruzalému, kde byl zabit, zády (Lukáš 24, 13-35). Jak ale odcházeli, připojil se k nim někdo neznámý. Když s nimi později usedl ke stolu, pochopili, že to je Ježíš. Cizinci nám mohou pomoci rozpoznat Kristovu přítomnost a znovu pochopit, že on zůstává stále s námi. (bratr Matthew z Taizé) ...

Ticho Bílé soboty. Ježíšovo tělo odpočívá v hrobce. Utichnout, umlknout je teď asi to nejlepší, co lze udělat. Jenže za hrobovým tichem se rýsuje vřava, hlučící zástup. Do hlíny se vsakuje "všechna krev prolitá na zemi od krve spravedlivého Ábela" (Matouš 23, 35). Co když mrtví neodpočívají v pokoji - ale volají po spravedlnosti? Všichni...

Do Svatého týdne jsem vstoupil s otázkou, kterou si vyslechli Ježíšovi učedníci, když odvazovali oslátko, na němž pak vjel do svatého města Jeruzaléma mesiánský Král: "Co to děláte?" Učedníci zřejmě vypadali jako zloději, co se chystají krást hospodářské zvířectvo. Dělali něco, co se nemá, co se nesluší, co odporuje normám a zákonům. Museli...