Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. (Jan 15, 9-11)

Podle čeho se pozná Ježíšův učedník? Podle lásky. Jak prosté - a jak těžké! Protože lásku nemáme pod kontrolou. Nevíme, co s námi provede. Láska je nebezpečná. Může nás totiž opravdu změnit!

V současném světě až nepříjemně často prožíváme rozpolcenost a odcizení v nejrůznějších podobách. Vzdálenost mezi lidmi se jeví tím větší, čím snazší a rychlejší je dnešní komunikace na internetu. Mezilidská nedorozumění se však zdají být pouze odrazem a důsledkem toho, že člověk se vzdaluje od sebe samého, neboť živoří oddělen od vlastního srdce s...

Kvě 09

Jsme jedno

Snad je to nevyhnutelné, že občas musíme zakoušet i bolestná rozdělení. Každému se někdy "rozpadne svět", každý si někdy připadá jako rozbitá váza. Cítíme, že nejsme celiství, úplní. Nevíme, jak slepit svůj život dohromady. Protože už nejde vrátit mu starou podobu. Kdykoli se objeví trhliny, příkopy a propasti, pak zřejmě proto, že z trosek a...

77 let od skončení druhé světové války získávají oslavy osvobození a vítězství nad nacismem velmi důležitý rozměr. Jde o víc než pietní připomínku. Nabízejí nám příležitost navrátit smysl velkým slovům pravda, spravedlnost, právo - a to v době, kdy se v Evropě opět válčí a brutální napadení sousední země obhajuje agresor údajnou nutností ji...

Sledujme krok za krokem aktivitu vzkříšeného Ježíše. Protože cokoli Pán činí pro své první učedníky, dělá i pro nás. Přichází mezi vystrašené apoštoly, staví se doprostřed a říká jim: "Pokoj vám!" On je Středem dění, Středem světa, Středem společenství, které tvoří jeho Tělo zde na Zemi. On dobře zná situaci učedníků a ví, co nejvíce potřebují....