Navykli jsme si vnímat advent jako čas přípravy na vánoční svátky. Zapomínáme však, že v adventu se připravujeme nejenom na oslavu toho, co se již stalo, ale hlavně na příchod toho, co se teprve má stát. O vánočních svátcích oslavíme tajemství Kristova vtělení a narození, které se sice událo již před tisíciletími, ale vždycky bude základem naší...

Psaní dopisů mi nejde. Nejtěžší je začít. Svádím boj s prázdnou stránkou, která by chtěla zůstat nepopsaná. Co když slovem zkazím čistotu prázdnoty? Naštěstí teď už se dá začít! Protože začíná advent. Nemusím nic říkat, a nemusel bych ani psát, ale přesto si troufnu. Advent je dobou, ve které se Bůh vyslovil. Vystoupil ze skrytosti a stal se...

Je přirozené, že lidé touží po nějaké jistotě, o níž by se mohli opřít, aby se jim lépe čelilo nejistotám doby, ve které žijí. Když je nejisté úplně všecko, stává se život nesnesitelným, plným úzkosti a strachu. Aby se člověk z toho nezbláznil nebo nepropadl panice, vytěsňuje vše, co ho trápí a čeho se bojí, pomocí obranných mechanismů své...

Když sledujeme, kolik zla se děje všude po celém světě, čelíme nepřiznanému pokušení: pasovat se do role soudců nad světem, kteří zapomínají, že zlo je přítomné a činné i v jejich srdcích. Protože dělící čáru mezi dobrým a zlým nelze narýsovat navenek tím, že jedny lidi s definitivní platností prohlásím za dobré a druhé za zlé - ta čára...

Zamilovanost je cit, který přichází, člověk ani neví jak. Srdce je zaplaveno emocemi, touhami, vnímá s velkou intenzitou, že je přitahováno silou, jíž se obtížně čelí a snadno podléhá. Láska je však více než cit a nepřichází sama od sebe - učíme se jí. Ve vztazích se učíme milovat. Dnes najdeme nejrůznější kouče, učitele a mistry skoro na všechno....

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla, žádný živý člověk jí nemůže uniknout! (sv. František z Assisi)