Velkým věcem nepředcházejí velká slova, velkolepé plány, ale malé začátky, nenápadné startovní čáry, skromné výchozí body. Ani růst v duchovním životě nelze naplánovat, vypracovat si graf, křivku, strategii. Kde je život, tam roste svou vlastní skrytou silou, ani nevíme jak. Nevyplývá z toho, že my sami se nemusíme snažit, ale znamená to, že není...

V sekularizované české společnosti patří kněz mezi lidi s nejnižším společenským kreditem, což potvrzují i průzkumy veřejného mínění. Jak naplňovat poslání být knězem v prostředí, které je už dávno post-křesťanské, odkřesťanštěné do té míry, že základní pojmy biblického a církevního slovníku jsou pro většinu našich spoluobčanů buďto nesrozumitelné,...

Asi většina z nás má ve svém životě oblasti, kde se cítíme nenaplnění a stále po něčem toužíme, žízníme. Hledáme svoje štěstí, jako by šlo o předmět mimo nás. Promítáme si do druhých lidí svoje představy a doufáme, že naše žízeň se utiší, když budeme užiteční, prospěšní, když budeme pomáhat a dostane se nám za to uznání. Nevědomky tím...

Nerad bych se někoho dotkl, ale slýchám občas od věřících lidí (zejména z farářských rodin), že "do církve se narodili". Chtějí tím říci, že jejich víra se utvářela výchovou a kontaktem s církevním prostředím, ve kterém se od malička cítili jako doma. Rozumím tomu, ale nesouhlasím. Do církve si nikdo nerodí. Rodíme se tělesně na tento svět, což ale...

Duchu Svatý, Duchu našeho Stvořitele a Otce! Duchu, jehož mocí byl počat i vzkříšen náš bratr a přítel Ježíš! Duchu smíření a Utěšiteli srdcí! Poraď nám, jak se modlit. Slova nestačí. Slovům se až příliš často nedá věřit. Není v nich život, ale ty jsi Pánem a Dárcem života. Chceme žít, ale bojíme se žít opravdově, protože jsme se přesvědčili,...

Sice je nutné prosekávat se pralesem slov, cizích, tajemných, skrývajících svůj význam, ale námaha stojí za to. S knihou Michala Janaty Stáří je mládím světa svádím zápas, připadám si jako conquistador, který s mačetou v ruce hledá v džungli bájné eldorádo. Nikdy je nenajde, protože neexistuje, ale smysl hledání není v cíli, nýbrž na cestě. Ukazuje...