Tyto řádky píšu v kapli sv. Anny v Kolové na Karlovarsku. Bydlím sotva pár kroků od tohoto vesnického svatostánku. Do okolních polí a lesů od dětství chodívám na procházky. Odtud dojíždím do náboženských obcí, kde působím jako farář, do zařízení zdravotní a sociální péče, kde se věnuji službě kaplana, a všude tam, kde snad mohu být užitečný a...

S dobou, ve které je nám souzeno žít, se každý vyrovnáváme, jak umíme. Postoje ke společenským problémům odhalují naši povahu a charakter. U řady lidí jsem vypozoroval dvojí základní reakci. Tou první je brblání a skuhrání ve stylu "kam ten svět spěje", "jak tohle skončí", "to už není normální". Ach jo! Docela by mě zajímalo, kdy byl svět naposledy...

Svátkem Letnic, jímž se završuje velikonoční doba, se nesou úpěnlivá slova ze 104. žalmu: "Sešli svého Ducha a obnov tvář země!" V knize liturgických zpěvů je tato prosba vyjádřena nepatrně odlišně: "Obnovíš tvář země." Jako by to bylo jisté. Účastník svatodušní bohoslužby se ukonejšen vrací z kostela domů, aby pokračoval ve své dosavadní...

Hořkej svět

29.05.2020

Jaký bude svět, až odezní pandemie? Pochopíme, že návrat k "normálu" není žádoucí, protože normy, jak si je v době před-koronavirové nastavila globalizovaná společnost, nebyly ničím jiným než hromadně páchanou sebevraždou, destruktivním žitím na dluh? Účet budou splácet nejen budoucí generace, ale pravděpodobně už naše "pokolení zpronevěřilé a...

Bohoslužbu VII. neděle velikonoční slavíme ve zvláštním úseku liturgického roku mezi Nanebevstoupením a Letnicemi. Kristus vystoupil na nebesa, ale Duch Svatý ještě nesestoupil. Zdá se, že na světě panuje podivné prázdno. Strach z prázdna (horror vacui) podle starých filosofů sužuje přírodu. Člověk je součástí přírody, ať už je Matky Země věrný syn...

Pravdu mám já! Nesouhlasíš se mnou? Mažu si tě z mobilu a odebírám z přátel. Nemáš mi co říct, protože neříkáš, co chci slyšet. Jen si běž nesouhlasit s někým jiným! Neruš moje kruhy, jsem v nich spokojen sám se sebou a svými pravdami. Takové jako ty nemůžu potřebovat. Najdu si ochotné a oddané přitakávače, moje pravdy budou sdílet se...