Mnozí to známe. Zvolili jsme si pohodlnou, jistou, širokou cestu. Zajistili jsme se, jak to bylo možné. Vybudovali jsme si kariéru, vydělali peníze, dětem zaplatili dobré školy. Žijeme zdravě, dbáme na kulturu. Jezdíme v bezpečném autě předepsanou rychlostí. Ven vycházíme pokaždé s deštníkem, co kdyby nás chytil déšť? Máme u sebe petlahev, abychom...

Pěkných pár dní jsem přemýšlel, jak vyjádřit, čím vším je pro mě společenství, do něhož si nás Bůh svolal. Až jsem si vzpomněl na knihu profesora Petera Browna Tělo a společnost, pojednávající o sexuální morálce v rané církvi. Název té knihy jsem si mírně poupravil. Nebudu totiž psát o sexu či askezi, ale právě o církvi, ovšem nikoli o...

Tyto řádky píšu v kapli sv. Anny v Kolové na Karlovarsku. Bydlím sotva pár kroků od tohoto vesnického svatostánku. Do okolních polí a lesů od dětství chodívám na procházky. Odtud dojíždím do náboženských obcí, kde působím jako farář, do zařízení zdravotní a sociální péče, kde se věnuji službě kaplana, a všude tam, kde snad mohu být užitečný a...

S dobou, ve které je nám souzeno žít, se každý vyrovnáváme, jak umíme. Postoje ke společenským problémům odhalují naši povahu a charakter. U řady lidí jsem vypozoroval dvojí základní reakci. Tou první je brblání a skuhrání ve stylu "kam ten svět spěje", "jak tohle skončí", "to už není normální". Ach jo! Docela by mě zajímalo, kdy byl svět naposledy...

Svátkem Letnic, jímž se završuje velikonoční doba, se nesou úpěnlivá slova ze 104. žalmu: "Sešli svého Ducha a obnov tvář země!" V knize liturgických zpěvů je tato prosba vyjádřena nepatrně odlišně: "Obnovíš tvář země." Jako by to bylo jisté. Účastník svatodušní bohoslužby se ukonejšen vrací z kostela domů, aby pokračoval ve své dosavadní...

Hořkej svět

29.05.2020

Jaký bude svět, až odezní pandemie? Pochopíme, že návrat k "normálu" není žádoucí, protože normy, jak si je v době před-koronavirové nastavila globalizovaná společnost, nebyly ničím jiným než hromadně páchanou sebevraždou, destruktivním žitím na dluh? Účet budou splácet nejen budoucí generace, ale pravděpodobně už naše "pokolení zpronevěřilé a...