Vánoční svátky se v církvi uzavírají připomínkou Ježíšova křtu. V konci je obsažen začátek. Vánoce se slaví na konci občanského roku, ale zároveň na začátku roku liturgického. I pro nás ledacos končí, nebo už skončilo. Stejně tak ale něco nového začíná, i když to třeba hned nevidíme či nechápeme.

8. ledna oslavila 101. narozeniny Církev československá husitská, která je mým duchovním přístavem. Přístav je místem, odkud vyplouvají vystrojené lodě s odpočatou a připravenou posádkou, a kam se pak lodě zas vracejí s potrhanými plachtami a námořníky ošlehanými od mořských bouří. Ze srdce přeji své domovské církvi, aby v dnešní složité době...

Rok 2020 byl v mnoha ohledech drsný. Všichni jsme v různé míře intenzity museli čelit obtížným zkouškám. I proto mi v adventu přišlo důležité, abychom si dodali odvahy a přijali drsnou stranu světa i sebe samých a nevytěsňovali ji ve snaze zapomenout na bolesti a starosti současné doby i na složitost své duše. Pokusy izolovat se v malých soukromých...

Venku je tma, ale do našeho života sestoupilo světlo. O půlnoční bohoslužbě zazněla andělská slova: "Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán." V Betlémě přišlo na svět dítě a s ním se zrodila i naděje a radost. O Vánocích nasloucháme Dobré zprávě: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi!" Začínáme znovu. Všechny ztráty letošního roku...

Stanislaw Lem v románu Solaris vypráví o planetě, kterou tvoří inteligentní oceán. Vnímá nejtajnější přání astronautů, kroužících v kosmické lodi na oběžné dráze, ale i skryté rány v jejich duších. Se záhadným oceánem se nelze dorozumět, není možné se do něj ponořit, pohybovat se v něm jako v přirozeném životním prostředí. Taková je i...

Jan Křtitel, svatý divous a poslední z proroků, ztělesňuje mužnost, odvahu a rozhodnost. Nebojí se hněvu a tvrdých slov, ale nikoho od břehů Jordánu neodhání, dovede vyslechnout i poradit. Má jasno v tom, kým je a kým není. Nevadí mu, že "slušní a zbožní" občané ho považují za blázna. A nedělá mu problém uskrovnit se, vyžít z mála (v praxi...