Je tomu již dvacet let, co sloužím v Církvi československé husitské. V září 2001 jsem nastoupil jako kazatel do náboženské obce v Karlových Varech, a to prosím pouhý rok po křtu a biřmování. S odstupem času se mi zdá až neuvěřitelné, že jsem se "dral za kazatelnu" už jako čerstvý studentík pátého semestru teologie, a navíc v situaci, kdy mi...

Zemřela v hodině mezi psem a vlkem, před rozedněním, kdy tma je nejtemnější. Bylo jí pětačtyřicet. Navštívil jsem ji několik dní před smrtí. Seděl jsem u její postele a držel ji za ruku. Obvykle ji rychle přemáhala únava a usínala, při posledním setkání se však rozhovořila, neboť měla na srdci něco důležitého: "Řekni mi, jak poznám, že nastal čas?"...

Podle zásad politického marketingu si Ježíš vedl špatně. Neříkal totiž lidem, co chtěli slyšet. Nesděloval jim líbivé fráze, nýbrž pravdu, kterou vyslyšel - pravdu, které naslouchal, kdykoli se modlil. A té pravdě důvěřoval, protože mu ji svěřil jeho milovaný "Abba". Což obvykle překládáme jako "Otec", ale v rodné aramejštině se Ježíš vyjadřuje...

Narodil jsem se v Ostrově nad Ohří, městě, jehož zámecký park kdysi platil za osmý div světa. Díky Bohu, že se daří spojovat úlomky oné zdánlivě zapomenuté krásy do náznaků původního tvaru! Duchovně inspirativní barokní minulost vstává z popela a pomáhá Ostrovu vymanit se z dusivého sevření nevábných baráků z dob reálného socialismu.

Snad to byl Dostojevský, kdo napsal, že má-li člověk hlad a žízeň, myslí na jídlo a pití, a když se nají a napije, vynoří se otázka: "A co teď?" Hladoví a žízní dál, ale po něčem, co už nejde zajíst a zapít - a ze všeho nejvíc hladoví po lásce a žízní po životě. Ježíš říká: "Kdo přichází ke mně,...

V Ježíšově učení nalezneme apely k odvaze, výzvy "nebojte se". Strach je přirozený, a někdy i sebezáchovný. Pokud se jím však necháme ovládnout, přestaneme žít. Vždyť život ve strachu není skutečným životem, nýbrž ustrašeným živořením. Pravá odvaha je mimo jiné odvahou žít v pravdě a "milovat pravdu", jak by zdůraznil Hus. Na Ježíšovi můžeme...