naše dnešní volební diecézní shromáždění se koná v těsné blízkosti svátků Seslání Ducha svatého. Předstupuji před vás jako jeden ze dvou kandidátů na biskupskou službu s vědomím, že bez darů Ducha svatého, bez modlitby a spolehnutí se na Boží vedení není možné obstát v náročných úkolech, jež na budoucího biskupa či biskupku naší diecéze čekají. Je...

Kolikrát jsem na církevních shromážděních slyšel dobře míněné výzvy k modlitbám: "Prosme za tento svět, za naši zemi, naše město..." Když se však Ježíš modlí k svému Otci, neprosí za svět. Nemělo by nás to překvapit. Vždyť řekl jasně: "Mé království není z tohoto světa." Čili ze světa Bohu odcizené lidské společnosti, světa rozbitých vztahů,...

Apoštol Pavel v Athénách procházel posvátná místa a mezi mramorovými sochami řeckých božstev nalezl oltář zasvěcený "neznámému bohu". Později na Areopágu, kopci poblíž slavné Akropole, kde athénští občané vedli učené diskuse a kde také zasedal soud, využil Pavel motivu "neznámého boha" a pronesl: "Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám...

Jaké jsou Vaše motivace k souhlasu s kandidaturou, kdy ve Vás uzrálo rozhodnutí k vykonávání poměrně náročné biskupské služby?

Vrylo se mi do paměti, jak jsem si v dětství u babičky v obýváku listoval časopisem Květy a zaujala mě fotografie z nějakého kostela, kde se pod sochou Ježíše skvěl nápis: JÁ JSEM TA CESTA. Neznal jsem Janovo evangelium, ale pochopil jsem, že jde o Ježíšova slova. Pronikla mi do chlapeckého srdce. Ne ledajaká cesta, jedna z mnoha,...

Za starých časů se uplatňovalo v církvi západního latinského ritu vícero stupňů svěcení (ordinované služby) než je tomu dnes, kdy se světí na jáhna (diákona), kněze (presbytera) a biskupa. Slovo "svěcení" má zvláštní nádech, představím si pod ním spíše svěcení pramenů či studánek než adeptů na církevní "ouřad". Jedním z tzv. nižších svěcení bývala...