Slovo "prázdniny" evokuje prázdno či uprázdnění. Abychom dokázali smysluplně prožít období odpočinku a volna, je vskutku nutné dovolit prázdnotě, ať přijde, ať na chvíli odsune pryč starosti všedních dnů a pracovní povinnosti, jimž se během roku s větším či menším úspěchem snažíme dostát. V prázdnotě se nám...

Ve svátek Jana Husa k nám promlouvají z biblických textů nemilá slova o zkouškách a pronásledování. Což se nám nelíbí, přestože z vlastních zkušeností všichni víme, že jsme vystaveni pokušení a pronásledovaní. Jenže naše zkoušky, u nichž propadáme, a pronásledování, jímž trpíme, jen pramálo souvisejí s vírou, kterou se zaštiťujeme. Štítem víry a...

Uzdravení ženy, která trpěla dvanáct let krvácením, je nádherným způsobem vyobrazeno v kryptě kostela Duc In Altum (v překladu "Zajeď na hlubinu") v izraelské Magdale, odkud pocházela Ježíšova učednice Máří. Na obraze vidíte pouze Ježíšovy nohy a šat, jehož lem se vzdouvá směrem k natažené ruce nemocné ženy. V místě, kde se Ježíšův šat...

Ježíš zastavil bouři pouhým slovem. Poručil: "Zmlkni a utiš se!" A rozhostilo se ticho. Taková moc nad živly je neslýchaná, a proto na sebe v evangelijním příběhu strhává naši pozornost. Příběh však začíná jiným Ježíšovým příkazem, na první poslech působícím docela všedně: "Přeplavme se na druhou stranu!" Ale bez této výzvy, které učedníci...

Velkým věcem nepředcházejí velká slova, velkolepé plány, ale malé začátky, nenápadné startovní čáry, skromné výchozí body. Ani růst v duchovním životě nelze naplánovat, vypracovat si graf, křivku, strategii. Kde je život, tam roste svou vlastní skrytou silou, ani nevíme jak. Nevyplývá z toho, že my sami se nemusíme snažit, ale znamená to, že není...

V sekularizované české společnosti patří kněz mezi lidi s nejnižším společenským kreditem, což potvrzují i průzkumy veřejného mínění. Jak naplňovat poslání být knězem v prostředí, které je už dávno post-křesťanské, odkřesťanštěné do té míry, že základní pojmy biblického a církevního slovníku jsou pro většinu našich spoluobčanů buďto nesrozumitelné,...