Lukáš Bujna

husitský farář

Život je tajemství. Mystérion.       Nechci je vysvětlovat, nýbrž radovat se z něj v přítomném okamžiku. 

kontakt

Zajímáte se o duchovní cestu? Máte dotazy či nápady? Napište mi!

bujna@seznam.cz


Narodil jsem se 13. 10. 1979 v Ostrově. Bydlím na vesnici Kolová u Karlových Varů.  S manželkou Lucií vychováváme syny Kryštofa a Ondřeje. 

V roce 1999  jsem uvěřil v Krista, seznámil se s Církví československou husitskou a začal se studiem teologie a religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. O velikonočních svátcích   v milostivém létě 2000 mě pokřtil farář Martin Chadima ve studentské obci v Praze-Nuslích. 

Záhy jsem vstoupil do duchovenské služby v Církvi československé husitské. V roce 2002 jsem přijal svěcení jáhenské a v roce 2004 kněžské. Biskup Michael Moc mě ustanovil farářem v Sokolově. Tamní společenství jsem si zamiloval a sloužím v něm doposud. Dojíždím také sloužit do Chebu. Kněžství - spolu se křtem, manželstvím a otcovstvím - vnímám jako určující skutečnosti, které mi pomáhají rozvíjet univerzální povolání k plnému a celistvému lidství. 

Zaměřuji se na pastoraci seniorů a nemocných. Sloužím jako kaplan v pečovatelském domě. 10 let jsem učil na zdravotnické škole v Karlových Varech. Připravil jsem k vydání trojdílnou Bohoslužebnou knihu (2013-15). V roce 2017 mi vyšla básnická sbírka Vzývání Panny. O rok později jsem nastoupil do týmu Plzeňské diecéze jako tajemník biskupa Filipa Štojdla. Vybrané texty z mého blogu letos vyšly knižně pod názvem Posvátný dotyk. Přijal jsem kandidaturu na patriarchu Církve československé husitské, volební sněm se chystá na červen 2021.

V kněžské službě se soustředím na žitou spiritualitu (modlitbu, duchovní četbu, meditaci, pozorné slavení liturgie) i na společenskou angažovanost se zřetelem na praktickou pomoc bližnímu, v níž se křesťanská víra osvědčuje milosrdenstvím a soucítěním. Mám vřelé sympatie k mnišství a mystice, naopak protivné je mi sektářství, dogmatické lpění na vlastní pravdě, náboženský fundamentalismus a fanatismus. Po vzoru Klementa Alexandrijského jsem přesvědčen, že křesťan má být gentlemanem, jemuž nechybí nadhled, velkorysost a humor.