Lukáš Bujna

husitský farář

Život je tajemství. Mystérion. Nechci je vysvětlovat, nýbrž radovat se z něj v přítomném okamžiku. 

kontakt

Zajímáte se o duchovní cestu? Máte dotazy či nápady? Napište mi!

bujna@seznam.cz


Narodil jsem se 13. 10. 1979 v Ostrově. Bydlím na vesnici Kolová u Karlových Varů.  S manželkou Lucií vychováváme syny Kryštofa a Ondřeje. 

Roku 1999 jsem odmaturoval na obchodní akademii v Karlových Varech. V témže roce jsem uvěřil        v Krista, seznámil se s Církví československou husitskou a začal se studiem teologie a religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. O Velikonocích v milostivém létě 2000 mě pokřtil farář Martin Chadima ve studentské farnosti v Praze-Nuslích. 

Záhy jsem vstoupil do duchovenské služby v Církvi československé husitské. V roce 2002 jsem přijal svěcení jáhenské a v roce 2004 kněžské. Biskup Michael Moc mě ustanovil farářem v Sokolově. Tamní farnost jsem si zamiloval a sloužím v ní doposud. Nalezl jsem společenství, jehož středem je živý Kristus. Kněžství - spolu se křtem, manželstvím a otcovstvím - vnímám jako určující skutečnosti, které mi pomáhají rozvíjet univerzální povolání k plnému a celistvému lidství. 

Zaměřuji se na pastoraci seniorů a nemocných. Sloužím jako kaplan v pečovatelském domě. 10 let jsem učil na zdravotnické škole v Karlových Varech. Připravil jsem k vydání trojdílnou Bohoslužebnou knihu (2013-15). V roce 2017 mi vyšla básnická sbírka Vzývání Panny. O rok později jsem nastoupil do týmu Plzeňské diecéze jako osobní tajemník biskupa Filipa Štojdla. Ze Sokolova dojíždím i do farnosti v Chebu. Vybrané texty z mého blogu letos vyjdou knižně pod názvem Posvátný dotyk. 

V kněžské službě se soustředím na žitou spiritualitu (modlitbu, duchovní četbu, meditaci, pozorné slavení liturgie) i na společenskou angažovanost se zřetelem na praktickou pomoc bližnímu, v níž se křesťanská víra osvědčuje milosrdenstvím a soucítěním. Neuzavírám se vlivům duchovních proudů Východu. Mám vřelé sympatie k mnišství a mystice, naopak protivné je mi sektářství, dogmatické lpění na vlastní pravdě, náboženský fundamentalismus a fanatismus. Po vzoru mého nejmilejšího světce, Klementa Alexandrijského, jsem přesvědčen, že křesťan má být gentlemanem, jemuž nechybí nadhled, velkorysost a humor.