Zajímáte se o duchovní cestu? Napište mi!

bujna@seznam.cz

LUKÁŠ BUJNA - husitský kněz, básník a blogger

Život je tajemství. Mystérion. "Záhada života není problém na řešení, ale skutečnost, která se musí žít." (Herbert Frank, Duna

Narodil jsem se 13. 10. 1979 v Ostrově. Bydlím v Kolové u Karlových Varů.  S manželkou Lucií vychováváme syny Kryštofa a Ondřeje. V roce 1999  jsem uvěřil v Krista a začal se studiem teologie a religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Byl jsem pokřtěn o Velikonocích roku 2000 ve studentské obci v Praze-Nuslích. 

Záhy jsem vstoupil do duchovenské služby v Církvi československé husitské. V roce 2002 jsem přijal svěcení jáhenské a v roce 2004 kněžské. Působím jako farář v Sokolově. Kněžství - spolu se křtem, manželstvím a otcovstvím - vnímám jako skutečnosti, které mi pomáhají rozvíjet univerzální povolání k celistvému lidství. 

Zaměřuji se na pastoraci seniorů, nemocných a umírajících. Jsem kaplanem v domově ošetřovatelské péče. 10 let jsem učil na zdravotnické škole v Karlových Varech. Připravil jsem k vydání trojdílnou Bohoslužebnou knihu (2013-15). Vyšla mi básnická sbírka Vzývání Panny (2017), texty z mého blogu pod názvem Posvátný dotyk (2020, ke koupi: https://www.kosmas.cz) a básnická sbírka Nigredo, sepsaná během pandemie covidu (2022, ke koupi: https://www.eblahoslav.cz ).

V kněžské službě se soustředím na spiritualitu (modlitbu, duchovní četbu, meditaci, slavení liturgie) i na společenskou angažovanost se zřetelem na praktickou pomoc bližnímu, v níž se křesťanská víra osvědčuje milosrdenstvím a soucítěním. Inspiraci hledám v ekumenicky a mysticky pojatém křesťanství, naopak protivné je mi sektářství, fundamentalismus a fanatismus.  Po vzoru Klementa Alexandrijského jsem přesvědčen, že křesťan má být gentlemanem, jemuž nechybí nadhled, velkorysost a humor.