Zajímáte se o duchovní cestu? Napište mi!

bujna@seznam.cz

LUKÁŠ BUJNA - husitský biskup, básník a blogger

Život je tajemství. Mystérion

"Záhada života není problém na řešení, ale skutečnost, která se musí žít." (Frank Herbert, Duna

Narodil jsem se 13. 10. 1979 v Ostrově. Bydlím v Kolové u Karlových Varů.  S manželkou Lucií vychováváme syny Kryštofa a Ondřeje. V roce 1999  jsem uvěřil v Krista a začal se studiem teologie a religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Byl jsem pokřtěn o Velikonocích roku 2000 ve studentské obci v Praze-Nuslích. 

Záhy jsem vstoupil do duchovenské služby v Církvi československé husitské (CČSH).  V roce 2002 jsem přijal svěcení jáhenské a v roce 2004 kněžské. Působil jsem jako farář  v Sokolově a Chebu. Kněžství - spolu se křtem, manželstvím a otcovstvím - vnímám jako skutečnosti, které mi pomáhají rozvíjet univerzální povolání k celistvému lidství. 

V roce 2023 jsem byl zvolen plzeňským biskupem CČSH. 

Připravil jsem k vydání trojdílnou Bohoslužebnou knihu (2013-15). Vyšla mi básnická sbírka Vzývání Panny (2017), texty z mého blogu Posvátný dotyk (2020, ke koupi: https://www.kosmas.cz), básnická sbírka Nigredo (2022, ke koupi: https://www.eblahoslav.cz ) a duchovní deník Budoucnost začíná teď (2023, ke koupi na www.kosmas.cz).

V kněžské službě se soustředím na spiritualitu (modlitbu, duchovní četbu, meditaci, slavení liturgie) i na společenskou angažovanost se zřetelem na praktickou pomoc bližnímu, v níž se křesťanská víra osvědčuje milosrdenstvím a soucítěním. Inspiraci hledám v ekumenicky a mysticky pojatém křesťanství, naopak protivné je mi sektářství, fundamentalismus a fanatismus.  Po vzoru Klementa Alexandrijského jsem přesvědčen, že křesťan má být gentlemanem, jemuž nechybí nadhled, velkorysost a humor.