Bláznovství Boží je moudřejší než lidé

03.03.2024

Jak se pozná blázen? Jednoduše. Připadá si jako poslední normální člověk na planetě obsazené psychopaty. Samozřejmě je to nadsázka, ale v jistém smyslu jsme všichni blázni. Svoje bláznovství totiž nevidíme, ale u druhých je s oblibou diagnostikujeme. Skutečně se ukazuje, že naši společnost sužuje množství nejrůznějších patologií a neuróz - ale třeba je vytváříme právě tím, že je chceme vidět a poukazovat na ně, abychom nemuseli nahlédnout do nemocných míst ve své duši, dotýkat se jejích bolavých ran.

Už jste slyšeli tu provokativní zprávu? Ježíš po nás nechce, abychom byli normální a řídili se tzv. zdravým či selským rozumem. Takový "rozoumek" je nepřítelem a překážkou opravdového a hlubinného poznání! Geniálně to vystihl apoštol Pavel. Přál bych si hledět do tváří zbožných mužů a žen ve starořeckém Korintu, když si četli, co jim apoštol napsal: "Bohu se zalíbilo spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Bláznovství Boží je moudřejší než lidé…" Křesťansky věřit neznamená věřit rozumně, ale věřit bláznovsky!

Křesťan je blázen Boží a nemusí žít podle způsobů, které okolní svět považuje za normální. Pozoruhodné je, že ani církev není imunní vůči pokušení normality, a proto se v ní občas normalizuje s vervou a chutí. Normálně se přece v církvi vyznává a věří, že Kristus umřel za naše hříchy. Nenormální je však do důsledků vyznávat a věřit, co z toho pro nás vyplývá, ačkoli to Kristus častokrát opakoval: "Tvé hříchy jsou odpuštěny." Člověče, oddechni si! Je ti odpuštěno! Boží láska tě od kořene uzdravuje naprostým a bezpodmínečným odpuštěním a přijetím! Ale tomu uvěří asi jenom blázen, že jo?

Představte si, jak apoštolova slova proměnila církevní obec v Korintu v církvičku šťastných bláznů - radujících se, že když vše je odpuštěno, jsou svobodní! Především svobodní k následování Krista a bláznivé lásky Boží, která se naplno zjevila v Kristově kříži. A teď si zkuste představit, že i naše náboženské obce se mohou proměnit, protože každý z nás "normálních církevníků" se může proměnit - a stát se tím, kým je živý Kristus uprostřed nás! Bylo by krásné, kdyby se pak o nás šířilo: "Koukni se na ně! Úplně se zbláznili!! Chovají se, jako kdyby fakt věřili evangeliu…!!!"

obrázek: Cecil Collins, Spící blázen, 1943