Bože můj, proč jsi mě opustil?

14.04.2019

Velikonoce představují pravou duchovní výzvu. Připomínají nám, do jak dramatického příběhu jsme vstoupili, když jsme se narodili na svět, který je plný všelijakých nebezpečí a rizik. Jsme vtaženi do děje. Osobní příběh našeho života můžeme pojmout jako součást kosmického dramatu, v němž Bůh zachraňuje celý svět. Otázka zní: Chceme tomu věřit? Jsme ochotni protrpět se nevysvětlitelným tajemstvím hříchu a zla - a zároveň prožít nepochopitelné tajemství osvobozující lásky, která se zjevila v Kristově kříži a vzkříšení? Sebereme odvahu věřit? Anebo se raději spokojíme s předpisy, které člověku říkají "nesmíš" a "musíš"?

Obávám se, že z pohodlnosti si zvolíme spíše to druhé. Byli jsme přece vychováni v systému odměn a trestů, příkazů a zákazů. To se těžko překračuje. Možná, že výchova náš učinila slušnými a rozumnými, ale učinila nás i svobodnými? Pochybuji. Svobodným člověkem se nestanu výchovou, nýbrž vírou. Zde leží velikonoční výzva: Chci být svobodný? Toužím žít v pravdě? A věřím vůbec, že je to možné? Před námi je zápas. Vybojujme si víru v možnost svobody a pravdy! Pro Boha není nic nemožného. O Velikonocích jsme zváni, abychom právě tomu uvěřili.

Nedávno mi přítel řekl, že ve skutečnosti existuje pouze jediný hřích - a to minout se s Kristem. Tak to je! Obcházíme Krista na naší cestě. Nevšímáme si ho, neboť jsme příliš zaujatí sami sebou, svými problémy. Zůstáváme připoutáni k starým vinám a zraněním a míjíme Krista, který je přitom všecky vzal na sebe. Filosof Lev Šestov napsal, že "křesťané zrušili Krista". Je to otřesné, ale potřebujeme to slyšet, abychom se už konečně vzpamatovali a uvědomili si, jak nesmyslné a zničující je dál setrvávat ve stavu odcizení Bohu i sobě.

Prvním krokem ke svobodě je shodit masku a přestat se tvářit, že si vystačíme s naším vyčpělým náboženstvím a jeho nezáživnými obřady. Co z nich zbylo? Nechme je zemřít a pohřběme je! Dovolme Bohu, aby nám stvořil nové srdce, v němž se zrodí víra. Velikonoční víra ve svobodu, ke které nás osvobozuje Kristus ukřižovaný a vzkříšený. Vždyť právě proto se Bůh stal člověkem a přijal tvář Ježíše Krista. Už nejsme cizinci, ale dědici. Nejsme otroci, ale synové a dcery. Nemusíme bloudit ve vyhnanství, můžeme se vrátit domů.

Budeme svobodní, jestliže ve víře přijmeme osvobozující pravdu, že nic z toho, čím se trápíme, už nepatří nám, ale Kristu, který si to všecko přivlastnil podle Otcovy vůle, s níž se zcela ztotožnil, když přijal kříž: "Ne má, ale tvá vůle se staň!" Drama naší spásy popisuje Martin Luther naprosto zdrcujícím způsobem: "Bůh poslal svého Syna na svět a vložil na něho všechny hříchy. Řekl mu: Ty jsi Petr, který zapřel ty jsi Pavel, rouhavý a horlivý pronásledovatel, ty jsi David, cizoložník, ty jsi hříšník, který v ráji snědl jablko, ty jsi zločinec na kříži, ty jsi osoba, jež spáchala všechny hříchy na světě."

Už není nic, co by svědčilo proti nám. Neboť obětovaný Kristus odpověděl: "Ano, Otče, tím vším budu kvůli nim, uval to na mě, aby za to oni nemuseli platit! Já za ně zaplatím vlastní krví. Protože miluji Petra a všechny, kteří mě zapírají. Miluji Pavla a všechny, kteří mě pronásledují. Miluji Davida a všechny, kteří cizoloží. Miluji Mojžíše a všechny, kteří zabíjejí. Miluji také Jidáše a všechny, kteří zrazují. Miluji Adama a všechny, kteří hřeší. Miluji i vás, kteří se mi vyhýbáte, když vás toužím obejmout. Miluji vás ve vaší nesmyslné odcizenosti, i tu na sebe vezmu, a proto i kvůli vám budu křičet z kříže: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?"