Bože, ukaž mi lásku!

11.11.2023

Zamilovanost je cit, který přichází, člověk ani neví jak. Srdce je zaplaveno emocemi, touhami, vnímá s velkou intenzitou, že je přitahováno silou, jíž se obtížně čelí a snadno podléhá. Láska je však více než cit a nepřichází sama od sebe - učíme se jí. Ve vztazích se učíme milovat. Dnes najdeme nejrůznější kouče, učitele a mistry skoro na všechno. Ale kdo nás naučí ryzí lásce? Lásce v pravém významu toho slova, pro něž biblická řečtina užívá pojmu agapé

V jedné ze svých nejkrásnějších písní britská zpěvačka Laura Mvula prosí: "Bože, ukaž mi lásku!" Obvykle se k Bohu modlíme, aby nám dal to či ono, co zrovna potřebujeme, ale kdy jsme ho naposledy prosili, aby nám ukázal, jak vypadá skutečná láska? A přitom nám ji ukazuje na každé stránce evangelia - můžeme se učit lásce od Krista, jenž je vtělením Boha, a tedy vtělením Lásky! Stojí psáno: "Váš učitel je jeden - Kristus" (Matouš 23, 10). 

Kdo se učí lásce od Krista, vydává se cestou vnitřní svobody a také cestou odvahy. Odpoutává se od závislosti na "duchu doby", jenž skrze falešné proroky a samozvané experty předkládá návody na šťastný život. Láska agapé nikomu nezajišťuje štěstí, ale zato obdarovává smyslem. Odvaha pak spočívá v přijetí faktu, že láska není bezbolestná a nesoustředí se na svůj vlastní prospěch. Nejlépe je to vidět právě na Kristu, na jeho křížové cestě.

 Modlitba zpěvačky Laury se v závěru písně mění: "Ukazuješ mi lásku nejhlubšího druhu, nikdy nenajdu jinou lásku podobnou té tvé."