Co dělá člověka člověkem?

06.05.2022

77 let od skončení druhé světové války získávají oslavy osvobození a vítězství nad nacismem velmi důležitý rozměr. Jde o víc než pietní připomínku. Nabízejí nám příležitost navrátit smysl velkým slovům pravda, spravedlnost, právo - a to v době, kdy se v Evropě opět válčí a brutální napadení sousední země obhajuje agresor údajnou nutností ji "denacifikovat". Nechme promluvit biblického proroka: "Právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli, pravda klopýtá po náměstí, a co je správné, nemůže vstoupit" (Izajáš 59, 14).

Komu záleží na pravdě, kdo věří, že pravda není pouze věcí názoru, ale podstatně souvisí s fakty a realitou, musí protestovat proti odtržení pojmů "nacismus" a "fašismus" od jejich původního významu a historického kontextu. Nechceme-li pošpinit památku všech, kteří proti nacistům a fašistům bojovali a položili své životy za svobodu národů, musíme odmítnout zneužívání a překrucování těchto pojmů lživou propagandou.

Kdo znásilňuje pravdu, nebude mít daleko ke znásilňování žen. Kdo ubíjí právo a vysmívá se spravedlnosti, nebude mít problém zabíjet lidi a vysmívat se obětem. Kdo se ohání bojem proti fašismu, dává tím najevo, že válku - i kdyby ji nazval "speciální operací" - povede bezcitně a bezohledně, protože nepříteli upřel status lidské bytosti. Když si ho ocejchuje jako fašistu, už se k němu nemusí chovat jako k člověku - a sám se stává nelidským. Dehumanizací nepřítele ztrácí vlastní lidskost.

Vnímám jako svou lidskou a křesťanskou povinnost na tomto místě prohlásit: každý, kdo násilím "denacifikuje" ostatní, nebezpečně se podobá právě tomu, proti čemu údajně bojuje. Vidí fašisty ve svém sousedství, ale nevidí, jak se sám fašizuje a do stínu fašismu strhává i ty, kteří mu podléhají a slepě ho následují. Pravda je však taková, že "každý fašismus musí svou válku nevyhnutelně prohrát, protože kvůli svému založení nedokáže objektivně vyhodnotit sílu nepřítele". Nikdy nepřestane platit heslo: Pravda vítězí!

Dobrý Bože, ty jsi živá Pravda, a proto slibuješ každému, kdo v tebe uvěří: "Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými" (Jan 8, 32). Prosíme tě, osvoboď nás pravdou, abychom si vždycky byli vědomi, že láska k životu a úcta ke všemu živému dělá člověka člověkem!

promluva u pomníku vojákům americké armády v Kynšperku nad Ohří 6. 5. 2022

citace: Umberto Eco, Věčný fašismus (Argo, Praha 2021)

foto: Lennonova zeď v Praze