Jsme ve válce - ale s kým?

28.02.2022

Politikům sluší zdrženlivost ve vyjadřování, věcnost a slušnost. Proto mě překvapil výrok našeho premiéra: "Jsme ve válce." Jeho slova sice zazněla v širším kontextu, ale žijí si vlastním životem. Občané České republiky se mohou ptát: "Byl vyhlášen válečný stav? Proti komu válčíme?" Protože jsme-li ve válce, musíme pojmenovat nepřítele, chovat se k němu jako k nepříteli a být připraveni, že on se bude jako nepřítel chovat k nám. 

Svět utváříme pohledem - tím, jak se díváme na ostatní. Svět utváříme slovy - tím, jak mluvíme o ostatních. Svět utváříme činy - tím, jak jednáme s ostatními. Už proto velmi prosím, aby zodpovědní státní činitelé utlumili militantní rétoriku, která ve svých důsledcích vede až k nenávisti a zlobě, či naopak působí strach a úzkost, a především žene vodu na mlýn Putinovi, který následně šroubuje spirálu nebezpečných řečí ještě výš. Už jsme od něho slyšeli, že uvedl do pohotovosti ruské jaderné zbraně. Samozřejmě nevíme, jestli je to pravda, ale slova mají moc a jejich dopady nelze předem odhadnout. Manželka se už zajímala, kde je nejbližší protiatomový kryt. Dostal jsem také radu sbalit si evakuační zavazadlo. 

Vedení ruského státu a ruská armáda vedou nespravedlivou válku na Ukrajině a ničí bezpečnostní uspořádání v Evropě. Proto Ukrajina má plné právo bránit se a Evropa povinnost adekvátně reagovat. Přesto však nechci chápat Rusko jako nepřítele. Vnímám tuto historicky těžce zkoušenou zemi jako oběť Putinova zločinného režimu. Připomínám si osudy sovětských disidentů minulosti a ruských disidentů současnosti. Obdivuji ruské vědce, kteří sepsali petici proti válce na Ukrajině. Modlím se za tisíce Rusů, kteří proti válce demonstrují navzdory policejním zásahům a hrozbě uvěznění. Rusko není jenom Putin a jeho generálové. Solidarita s Ukrajinou a hrdinným bojem Ukrajinců za svobodu nesmí vyústit do protiruských nálad, které jen poslouží kremelské propagandě. 

Silácká prohlášení typu "květinami ve vlasech banditu Putina nezastavíme" (cituji ministryni obrany) jsou zbytečná, ne-li kontraproduktivní. Od představitelů státu neočekávám slovník herců z béčkových akčních filmů, nýbrž uvážlivý přístup a srozumitelné informace o konkrétních formách a možnostech pomoci a podpory Ukrajině. Ocenil bych také, kdyby naše vláda apelovala na okamžité ukončení válečných akcí a s ohledem na přítomnost ukrajinské i ruské menšiny na území České republiky nabídla zprostředkování diplomatického jednání na uzavření příměří, které by zastavilo utrpení a zabíjení na obou stranách. 

Přeji našim statečným ukrajinským přátelům, aby se dočkali spravedlivého míru. Přeji Rusům, národu s bohatou kulturní a duchovní tradicí, aby se vzepřeli Putinovu autoritářskému režimu, kvůli jehož imperiálním choutkám umírají nevinní lidé. Věřím, že jejich jména jsou navěky uložená v Boží paměti. A konečně přeji nám všem, abychom neztratili naději a s ní i schopnost soucítit a odpouštět. Protože v jistém smyslu jsme opravdu všichni ve válce. Každé lidské srdce je totiž bitevním polem, kde se odehrává zápas o naše životní směřování a zacílení. Apoštol Pavel upozorňuje: "Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla" (Efezským 5, 12). 

Síly zla nepřestávají útočit. Chtějí ovládnout lidské smýšlení i jednání. Je nutné bránit se jim - a není nic nekřesťanského či nemorálního na tom, bránit se agresorovi, který silám zla slouží. "Jsou naplněny brlohy země, ta doupata násilí. Ať se utlačovaný nevrátí pokrytý hanbou, ať chudý a nešťastný chválí tvé jméno! Povstaň, Bože, a ujmi se svého sporu" (Žalm 74).

ilustrace: ukrajinský malíř Serhij Juchimov (ke knize Pán prstenů od J. R. R. Tolkiena)