Kdo je největší?

15.03.2023

Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich: "O čem jste cestou uvažovali?" Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: "Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech." (Marek 9, 33-35)

Svým způsobem to musel být legrační pohled. Parta dvanácti otrhanců se zaprášenýma nohama se cestou po Galileji dohaduje, kdo z nich je king a kápo, kdo má největší zásluhy v očích Mistra, který zřejmě co do úboru s nimi vizuálně splývá a nevypadá jako typický guru, co prodává instantní spásu v navoněném balení. "Pán si mě povolal jako prvního!" "Já jsem kvůli němu zanechal živnosti celníka!" "Tebe si možná povolal dřív, ale já jsem tvůj starší brácha, a proto dostanu klíče od království nebeského, kiš kiš! Ty utřeš nos a jestli nepoprosíš, neodemknu ti!"

Ježíš nezakazuje učedníkům jejich touhu v něčem vyniknout, ale v ambicích je usměrňuje a produchovňuje, aby se přetavily v dobro pro ně samotné a hlavně pro ostatní. Nezdravá ctižádostivost, panovačnost a papalášské manýry nepatří do kruhu Ježíšových přátel, kteří si vždycky budou rovni v lidské důstojnosti, neboť sdílejí tentýž Boží obraz a božskou jiskru ve své duši. Liší se v konkrétních úkolech, v náplni služby, ve stupni odpovědnosti za svěřené společenství, všichni ale musí přijímat jedni druhé jako milované syny a dcery jednoho Boha, který svou lásku nikomu neupírá a nikoho v ní neupřednostňuje.

Božími vyvolenými jsou v Kristu všichni, jimž se stal Kristus cestou, pravdou i životem. Není a nikdy nebude nic většího než skutečnost, že jsme Božími dětmi a sourozenci Ježíše, Božího prvorozeného. Takže kdo je největší? Každý, kdo v tu skutečnost uvěří, pochopí ji a vědomě přijme. Ani prezident či král, biskup či patriarcha není víc než dítě Boží, kterým je i bezdomovec, vězeň a prostitutka. Právě lidé, co ztratili svou důstojnost, svobodu, zdraví či domov, anebo se jim rozpadly vztahy a nedokážou se mít rádi, potřebují, abychom jim pomohli znovuobjevit jejich vyvolení k lásce a ukázali jim, že také mají své místo ve veliké rodině Božích dětí. 

A to nelze jinak, než v duchu evangelia: první se stanou posledními, aby se poslední mohli stát prvními. Až se Boží plány dovrší, nebudou však jedni "nahoře" a druzí "dole". Vždyť Kristus je vtělená Plnost, zosobněná Jednota. Ve svém srdci propojuje první s posledními, neboť On je zároveň první i poslední, počátek i konec, alfa i omega. 

foto: seriál Vyvolený (The Chosen, režie Dallas Jenkins, 2017)