Když jsou stíny nejdelší

28.11.2018

Advent je dobou očekávání a vyhlížení. Můžeme se těšit na to, co přijde. Zároveň můžeme přemýšlet, co nám brání, abychom se dovedli radovat. Jistě jsme byli už mnohokrát ve svých očekáváních zklamáni. Ale co když jsme očekávali věci, které přijít neměly a naopak nevyhlíželi to, co se pro nás chystalo a co nás poté minulo, protože jsme nebyli otevření? 

Je zde však opět advent a s ním i nová šance otevřít se. Je to čas naděje, možnost začít znovu. Proto se smiřme se vším, co v naší minulosti přinášelo smutek a bolest. Berme i svá zklamání jakou součást životní cesty. Klopýtali jsme a padali, ale můžeme se napřímit, zvednout hlavy a společně jít dál. Nezastavujme se a neulpívejme, protože to nejlepší a nejkrásnější je teprve před námi. A možná je to blíž, než bychom se nadáli. 

Advent vybízí k obrácení a proměně. Objevme zas radost a vděčnost! Bůh s námi počítá, nezapomněl na nás. Navzdory tomu, co jsme v minulosti nezvládli, anebo možná právě proto. Naše zranění a selhání nás přece něco naučily. Nepyšnit se. Nesoudit druhé. Teď bychom už mohli být pokornější a vstřícnější. A otevřenější zázrakům, které se pro nás připravují. Ale je tomu tak? Pokud ne, znamená to, že ještě nejsme na dně, od kterého bychom se mohli odrazit. A budou muset přijít další zranění a selhání, než nám to konečně dojde a vyjdeme ze začarovaného kruhu sebelítosti a hledání viníků.

Za sebe říkám upřímně, že už toho bylo dost. Za čtyřicet let života a dvacet let v církvi víc než dost. Nyní, když jsou stíny nejdelší a vládne temnota, chytám se Božího příslibu a vyhlížím světlo uprostřed noci. Chci se proměnit a uzdravit! Ale sám do toho nejdu. Chci se proměnit a uzdravit spolu s vámi!

Kněží nejsou lepší než ostatní. Potřebují, aby někdo na ně myslel a podepíral je. Všichni se musíme navzájem podepírat modlitbou, ale i prostou lidskou blízkostí, v níž pocítíme, že Kristus - Světlo světa - je mezi námi přítomen a všechny nás nese a vede svým posilujícím a utěšujícím Duchem. Kéž se tomuto zázraku otevřeme a radujeme se z něj nejen ve společenství církevní rodiny, ale i všude tam, kde se pohybujeme a žijeme. Přijměme pokoj a dobro od Otce nebeských světel!