Lumina

29.03.2022

LUMINA: vznášející se osvětlovací těleso, které si samo dodává energii. (Frank Herbert, Spasitel Duny)

Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? (Matouš 5, 22-23)


UHLÍKY NADĚJE

cestou ze Sokolova do Kynšperku

řeka líně meandruje

odevzdaně vlévá se do slepých ramen

Ohře v nich zvolna dohořívá

ještě doutnají majáky zestárlých srdcí

poslední okamžik v bublině bahenní sopky

nebo hromadě zuhelnatělého dřeva

v našem kraji všechno zuhelnatí

až na uhlíky naděje

rozsypané podél trati


ČERNÁ HVĚZDA

už už to vypadalo

že na bludné pouti podsvětím

nasbírali jsme si dost

semínek světla

ale přišla válka a zase nás přikryla

starou a špinavou dekou tmy

spolkli jsme ta semínka

a čekáme, jestli vyrostou zevnitř

větvičky s kvítky hvězd

bliká však jediná černá hvězda

nad jezerem, do něhož se slévají

prameny krve a potoky slz

kdo vystoupí na Hospodinovu horu

kdo má čisté ruce a srdce ryzí

kdo nezneužije svou duši


ORFICKÝ MÝTUS

Orfeus šel pro Eurydiku

Kristus jde pro tebe

děvčátko z Mariupolu

nezpívá si, mlčky proniká

staženým hrdlem smrti

a jiskrami v konečcích prstů

dotýká se temných míst

kde každému je úzko

Orfeus miloval Eurydiku

ale málo důvěřoval jejímu srdci

tepajícímu do rytmu tichých kroků

ohlédl se

a ztratil ten rytmus navždy

kdežto Mojžíš spatřil Boha jen zezadu

procházejícího skalní rozsedlinou

Kristus teď už mlčky stoupá

světlíkem ven z propasti

neohlíží se, protože důvěřuje

děvčátku z Mariupolu

že drží se jeho širokých zad


KOSTRA PLEJTVÁKA MYŠOKA

těžko myslet na zlé věci

když slunce lže o lepším příštím

a synek s vyvalenýma očima

pozoruje kostru plejtváka myšoka

a diví se vycpanému klokanovi

proč vystrkuje samčí chloubu

vždyť už ji nikdy nepoužije

těžko myslet na zlé věci

když z dítěte pomalu roste muž

a věří všem slunečním iluzím

přál by si vyučit se tesařem

hoblovat dřevo jak chlapecký Ježíš

v nazaretské dílně plné voňavých pilin

po Svaté zemi neběhali klokani

ale velrybí kosti se občas vyplavily

i na galilejském pobřeží

svědčily o existenci netvora leviatana

zlé věci nezmizí, nestačí na ně nemyslet

ze dřeva dělaly se i pažby pušek

do pilin padaly uťaté hlavy nepřátel

a tesaři stavěli popravčí lešení

pozítří pochovám volyňskou Češku

narozenou kousek od Žitomiru

na krvavém okraji světa

alfasamci nemají čím se chlubit

zanechávají za sebou méně než kosti

z hliněných nohou sype se prach a popel

a těžko věřit na bytosti z jiné dimenze

které by z popela povstaly

a novou nadějí oplodnily hlínu


STŘÍPKY UDÁLOSTÍ

v nelítostném soukolí

takzvaných velkých dějin

jsou drceny střípky událostí

ze kterých skládaly se

naše malé životy

na zahradě se kácí smrk

v jehož větvích si kluci stloukli posed

z prkýnek, na něž musel padnout

zase jiný strom

i tato událost zamíří do zapomenutí

pokud ji někdo statečný

nevytáhne ze soukolí

a nebude želet zlámaných prstů

kdo pochopí, že zachovat si lidskou tvář

lze právě zachraňováním střípků

do nichž sám život vepsal posvátné znaky

zaplatí za to vysokou cenu

ale dřevo poraženého stromu

voní tak prudce, že donutí člověka

zastavit se a hledat své místo

v letokruzích


NEBUDEŠ DYCHTIT

co chtějí všichni ti lidé

neustále přežvykují slova

o míru, spravedlnosti, lásce

neplatí vždycky, že čím ústa mluví

tím srdce přetéká

za mír se modlí

a nechávají se hypnotizovat

obrazy válečných hrůz

kult násilí zachovej nám, Pane

fascinaci smrtí prosíme dej nám dnes

ať přebije strach ze života

žádají spravedlnost

a nepřestávají počítat křivdy

odpusť nám naše viny

ale nenuť nás odpouštět našim viníkům

touží po lásce, hlavně ať je šťastná

lehoučká jak anorektická knížka

s několika návody na milostné polohy

dovol nám spojit se

hygienicky a bez následků

a pomoz nám nemilovat příliš

nebudeš dychtit, píše se v Desateru

přikázání pro čas hladových úst

a přesycených srdcí

odepři si dychtivost po míru

když neumíš zbraň složit ani tasit

dychtivost po spravedlnosti

když si ji pleteš s návrhem na exekuci

i dychtivost po lásce

když bojíš se doopravdy obejmout

aby se ti náhodou nezúžil dech

a do tváří nevstoupila barva


PRYČ Z KOSMU

nezhaslo ještě světýlko ve zvonici

pulsar ponořený do černé tůně vesmíru

z vesnické kaple u křižovatky

nad ránem zvon probudí duše spících

a vzkřísí jejich unavenou víru

bludičky rozpoznají cestu zpátky

neboť ve zvonici zatím se nezhasíná

a pryč z kosmu odplouvá odvěká vina


SVĚCENÍ JARA

vlastně to není úplně beznadějné

i dnes ráno stal se zázrak

Bůh dává slunci svítit na dobré i zlé

a déšť sesílá na spravedlivé i nespravedlivé

ptáci kupodivu nezapomněli zpívat

možná i proto, že nevědí o válce a pandemii

třebaže znají bolestný pocit prázdna

kdykoli se vracejí do studeného hnízda

odkud nešťastně vypadlo mládě

sluncem a deštěm jsme požehnáni všichni

neboť všichni jsme spojeni

utrpěnými ztrátami

potřebujeme světlo na další cestu

a živou vodu na zavlažování

vyprahlých krajin duše

anebo k něžnému omývání těla

kterého se už hrozně dlouho nikdo nedotkl

i dnes ráno stal se zázrak

návrat ptačího zpěvu je pokaždé překvapením

a dokonce i chmurné jezdce z apokalypsy

obdaroval náznakem úsměvu


BŘEZNOVÉ IDY

popravuje se

páchají se atentáty

barví se krví

nevěstiny bílé šaty

zatímco popové a cézaři

zas vedou beránky

pod obětní nůž k oltáři

ženská bez práce

a možná i bez domova

ve vlaku z Kynšperku do Sokolova

s pláčem prosí o požehnání

zejtra se budu vdávat

v těhle špinavejch šatech

bejvalej vyrazil mi přední zuby

a syn z prvního manželství

před světem se uzavírá

vy popové a cézaři, vy nevíte

že Kristus do kalicha sbírá

každičkou z jejích slzí

aby je proměnil na sladké víno

svou láskou, co nevymizí


ANDĚL OD NÍ ODEŠEL

jak milovat, když oddat se lásce

znamenalo by ublížit jinému člověku

a odmítnout pozvánku na slavnost lásky

znamenalo by ublížit sobě

ponechat ránu už navždy otevřenou

jak odpouštět, když máme strach

že ukážeme slabost a vysmějí se nám

jak se usmířit, když by to obnášelo

dovolit stínům zla, ať poletují nad světem

z něhož sice budeme vysvobozeni

ale k čemu, když lásku zde zanecháme

samotnou, v koutě schoulenou

takže jaké milování, jaké odpuštění

a jaké smíření pro nejvyšší mocninu prachu

která zapomíná nosit lidskou tvář

musí nám postačit donkichotská důvěra

že láskou je podložena i temná hmota vesmíru

ale právo na ni je nevymahatelné

a nelze na ni vznášet nárok

možná, že získáme, čeho se zřekneme

anebo nás naplní, co teď se od nás vzdaluje

od Panny Marie také anděl odešel

jakmile řekla životu ano


OHNIVÍ OŘI

na řeku vracejí se labutě

hoří jim peří

okřídlení ohniví oři

maminko, v plamenech křičí ptáci

cizokrajní plameňáci

ale ne, princezničko moje

to jenom hejno labutí se vrací

obleč se do stejnokroje

a vezmi si do kapsy

svatý granát mariupolský

požehnal jej sám patriarcha

Moskvy a vší Rusi

vytrhni závlačku a počítej do pěti

pak jej hoď do řeky

vypaří se peří

z těch fašistických labutí


DOBRÝ KONEC

tušení jara

ohlašujícího se chmýřím

na bradě mého syna

tušení obnovy

a důvěry v trvanlivost života

stojí za to milovat jej

v nastávajících proměnách

i kdybychom u žádné z nich nebyli

staří milenci budou

ona ztratí vlasy

po ozařování a chemoterapii

on ztratí iluze

ani po tolika letech

neumí se oholit

aniž by se nepořezal břitvou

ona v něm křísí naději

že některé sny jsou prorocké

neví si rady s holením

jen on však dovede rozčesávat

její neviditelné lokny

i kdybychom u toho nebyli

oni budou

a vytuší dobrý konec

za nás za všechny 


cyklus básní o světle z budoucnosti 

(9. - 27. 3. 2022)