Nejkratší vánoční kázání

25.12.2021

Každoročně mívám problém s "přeladěním se" do sváteční nálady, ve které bych si opravdu užíval a vychutnával kouzlo Vánoc. Aby se moje rozladěná duše správně naladila, k tomu jí ve stresujícím předvánočním shonu pomáhají tři věci: koledy, biblické texty a chvíle tichých zastavení, během nichž začínají slova evangelia léčit šrámy na srdci a uvolňovat napětí v těle.

Při bohoslužbě na Štědrý den se čtou z Písma verše z proroka Zachariáše a ze sv. Lukáše. Odhalují to podstatné. Stačí soustředit se na slovesa, jimiž se autoři biblických knih snaží vystihnout, co všechno Bůh udělal z lásky k člověku. Navštívil. Vykoupil. Vzbudil. Zachránil. Slitoval se. Zjevil. Dal poznat. Rozpomenul se. Takže: nejsme zapomenuti! Nejsme sami! Nejsme odepsaní! Vždyť Bůh říká: "Raduj se! Už přicházím. Poznáš mě. Ztiš se, neboť jsem si tě vyvolil a k tobě se vypravil." A teď to hlavní: "Budu bydlet uprostřed tebe." Už se zabydluje! Ve tvém srdci mu bude dobře, jako bylo Ježíškovi dobře i v betlémské stáji.

Člověka to v životě táhne do různých stran. Proto potřebujeme objevit svůj střed. Zamilovat si jej a ztotožnit se s ním. O Vánocích poznáváme, kdo je naším posvátným Středem. Kdo si nás zamiloval a zabydlel se v nás. Jeho přítomností je vše odpuštěno a usmířeno. Můžeme tiše důvěřovat. A z přijatého odpuštění žít s nadějí pro dny budoucí.

Přeju vám požehnané vánoční svátky. V posledním týdnu letošního roku budu rozjímat nad Božími slovesy. Vstřebávat evangelium a poslouchat koledy. Protože se nám - a v nás - dnes narodil Spasitel, Kristus Pán!