Pojď dolů!

30.10.2022

Ježíš zavolal na hříšného člověka: "Zachee, pojď dolů, neboť dnes musím zůstat ve tvém domě" (Lukáš 19, 5). K Bohu se nevystupuje, nýbrž sestupuje. Kdo se touží s Bohem setkat, ať sestoupí za ním, ke kořenům života, ať se spustí do studně svého srdce! Od malička nám vtloukali do hlavy, že musíme šplhat, vyniknout, mít ostré lokty, prosadit se. A studna srdce vysychala tím rychleji, čím výše jsme vyšplhali a vzdálili se od pramene živé vody. 

Dnešním dnem se směr obrací. "Pojď dolů!" Neboť dům tvého srdce bude hostit vtělenou Lásku, která doslova "musí" zůstat s tebou, milovaný "šplhoune", aby tě osvobodila od babylónského pokušení růst výš a výš. Kristus na tebe čeká dole! Neboj se, on ti neuteče, nezůstane u tebe jenom na krátkou návštěvu, ale už navždy - ve věčném Božím "dnes". 

A všimni si, že komu ostatní nemohou přijít na jméno, protože je to "hříšný člověk", toho Ježíš volá jménem! Hledá právě jeho, aby s ním navázal vztah a svou láskou ho zachránil.