Pokání není za trest

04.07.2021

Ježíš posílá své učedníky, aby činili to, co činí On. Nic menšího. Oni cítí, že ve všem, co dělají v Ježíšově jménu, je přítomen Duch svatý. A tak jdou a volají k pokání. Ve staré češtině, podobně jako v latině, sloveso "kát se" znamená "trestat se". Učedníci však netrestají lidi kolem sebe, ani sami sebe. Tohle po nich Ježíš nechce. Pokáním se míní obrat ve smýšlení a jednání, spojený s lítostí nad tím, co jsme v minulosti způsobili, s poznáním, že minulost sice nejde vzít zpátky, ale může se uzdravit náš přístup k ní, naše vzpomínky, neboť Ježíšova láska umožňuje odpustit si, usmířit se, dát se na cestu, která vede k pokoji srdce.

Podstatné je, že než učedníci začali vybízet k pokání, sami se obrátili, proměnili se díky setkání s Ježíšem. Když nyní šíří evangelium, vycházejí z osobní zkušenosti, že obrácení je proces uzdravující a osvobozující. I my jsme součástí tohoto procesu. Děláme obrat, nebo spíš je to Duch svatý, kdo nás obrací. Síla mocnější než zaběhnuté programy naší mysli, podle nichž jsme se doposud řídili, nás někdy jemně, jindy drsně vede k "taneční otočce", při níž nám ledacos vypadne z rukou a mnoho věcí se změní.

Při obratu se budeme muset podívat do očí démonům, které si v sobě už dlouhou dobu nosíme. Uvědomíme si, že nestojíme vždy na straně obětí, ale také na straně viníků, ba co více - že sami jsme obtíženi vinou, na kterou jsme se marně snažili zapomenout a vytěsnit ji. Obnaží se bolestivé rány, které potřebují uzdravit, pomazat olejem Kristovy lásky.

Jeho lásce se můžeme odevzdat, důvěřovat jí, přijmout ji. Opřít o ni svůj "nahnutý" život. Pak se dokonce i naše viny promění ve "šťastnou to vinu" z velikonočního chvalozpěvu, neboť pro ni přišel Spasitel, vzal ji na sebe a naučil nás, že skrze kříž se děje největší ze všech zázraků - odpuštění, jímž proudí energie lásky, nahlédnutí, že vše je propojené a nic není beze smyslu. Takto se vše uceluje. Zkušenost obratu je nutné prožít a prožívat znovu a znovu, protože ji budeme stále potřebovat, dokud se naše cesta životem nezavrší - a my se nevrátíme domů.