Prokletí fíkovníku

22.10.2023

Není to nespravedlivé a nepochopitelné, že Ježíš proklel fíkovník, na němž nalezl jen listí, nikoli plody? Vždyť nebyl čas, kdy zrají fíky! Ale co když pro ten konkrétní strom ani žádný pravý čas (kairos) ke sklizni nepřijde? Co když jenom "předstírá", že v budoucnu vydá plody? Prokletí vlastně už jen stvrzuje, že tento kmen je neplodný a prokletý, nic dobrého z něj nemůže vzejít (v rabínských textech se údajně píše, že fíkovník je strom obydlený démony). 

Zkusme to vztáhnout na lidi - někteří jsou jako ty pověstné "obílené hroby", vypadají přitažlivě, moudře a duchovně, ale místo požehnaných plodů ze sebe vydávají "odporná pláňata". Dost možná se v každém z nás ukrývá kus prokletého fíkovníku - a fíkovým listem vnějšího zdání maskujeme svá vnitřní peklíčka, kde se perou čerti. 

Prokletí fíkovníku beru jako varování. Nehraj si na gurua a mystika, nedělej ze sebe, čím nejsi! Žij z evangelia tady a teď - a sladké plody budou po celý rok, na každý den, protože každý den začne i skončí v Ježíšově požehnané přítomnosti! A kde není Pánovo požehnání, tam je... no co asi? Prokletá pustina, která nerozkvete, ani kdybychom ji v církevním tisku inzerovali jako rajskou zahradu.

fotografie: Adam Jones (zdroj: https://photos.com/featured/large-fig-tree-silhouetted-at-sunrise-adam-jones.html)