Víra tažená z paty

23.10.2020

Jako začínající farář jsem neměl řidičský průkaz a do svého působiště jsem dojížděl vlakem. Na nádraží v Sokolově tehdy ještě byl otevřený bazar s cédéčky. Jednou jsem se jimi probíral a narazil na záhadný název: Oboroh. Všiml jsem si, že autorem dvou písní je kazatel Sváťa Karásek, jehož deska Řek´s už ďáblovi ne? mi pomohla najít si cestu ke křesťanské víře. Cédéčko jsem si koupil kvůli Sváťovi - co znamená Oboroh, to jsem nevěděl, kdo je Roman Dostál, to jsem taky nevěděl. Od prvních tónů písně Vítr mě však uhranul Romanův expresivní hlas plný vášně i citu. Zpíval o pochybách a nadějích a já mu věřil. Dodnes mu věřím.

Romanovu hudbu kongeniálně dotvářejí texty Petra Střešňáka, z nichž mnohé by pro své básnické kvality obstály i samostatně. Roman je interpretuje vždy tak, aby vyniklo jejich poselství. Daří se mu navodit pocity čehosi důvěrně známého, neboť sestupuje až na dřeň života. Rozechvívá posluchače, který nezapomněl, že má duši. Ať už jde o napětí mezi touhami po svobodě a po jistotě, o lítost nad zmařenou láskou či útržky vzpomínek, o biblické motivy či literární vlivy, nepůsobí samoúčelně, nýbrž ústrojně, věrohodně. Možná se mýlím, ale připadá mi, že poezií Petra Střešňáka se jako ponorná řeka vine nikdy zcela nedořečený smutek nad plynutím času a nutností se vyrovnávat se ztrátami.

Na své již třetí sólové desce Roman zpívá o poutníkovi, který nad vyschlou studánkou musí "víru tahat z paty". Patami se dotýkáme země, paty nesou tíhu celého těla, na němž je stále více patrné, čím vším si v životě procházíme. Osudy se nám obtiskují do těla a tváře. Snad proto se nám zdá, že se nedokážeme patami odlepit od země. Co když ale v průběhu svého zrání dojdeme k místu, kde musíme zemi obejmout, zabořit paty do spadaného listí, nebo je ponořit do chladivé vody, a odtamtud volat k Bohu doslova "zezdola", z neklidné hlubiny své poraněné a pomíjivé existence? Pokud se už blížíme k tomu posvátnému místu, roste nám naděje, že nalezneme ztracenou cestu domů. 

sleeve note k CD Romana Dostála "Krása v bodláčí" (datum vydání 13. 11. 2020)