Jsme jedna Svatá rodina

30.12.2018

Mezi všemi svátky, které v církvi slavíme v průběhu liturgického roku, nalezneme dva, jež nám pozoruhodným způsobem vyjevují, kým jsme. Prvním je svátek Všech svatých, poněkud skrytý ve stínu Dušiček. Dalším je svátek Svaté rodiny, který leží mezi dvěma vrcholy vánočního slavení - slavnostmi Kristova Narození a Zjevení. Obě nesou tak silné poselství, že svátek Svaté rodiny bývá neprávem odsouván stranou zájmu.

Jaká škoda! Vždyť právě v tomto svátku se mísí paprsky vyzařující z obou vánočních slavností, aby nám posvítily na cestu a ukázaly, kde je naše místo - pravý domov, kde jsou dveře otevřené a stůl prostřený.

Svátek Všech svatých je oslavou Boží lásky, která stvořila nebi i zemi a stále tvoří. Vždyť Boží láska vytváří i naše společenství a každý z nás v tomto společenství je bez výjimky povoláván ke svatosti, k dovršení svého lidství ve spojení s Kristem, který je plně člověkem i Bohem. Kristus je Středem našeho společenství a Hlavou svého těla. Jeho tělo je naším životním prostředím, kde vdechujeme jeho Ducha, živíme se jeho Slovem a sjednocujeme se s Ním účastí na kalichu jeho Krve pro nás prolité.

Bůh nás všechny zve: "Buďte svatí!" Bez ohledu na to, jak hříšná byla naše minulost, nebo jak tápeme a klopýtáme zrovna teď! Proto si nás Bůh svolal do své rodiny - do Svaté rodiny.

Dnešní svátek není jen oslavou společného života nazaretské rodiny a vzájemné lásky, úcty a důvěry mezi Marií, Josefem a Ježíšem. Je také radostným vyznáním, chválou a poděkováním za to, že smíme být součástí rodiny Božích dětí, že Bůh s námi počítá a dává nám požehnání ke spolupráci na jeho díle. V této veliké Svaté rodině je Kristus nejenom Pánem nad námi, ale i bratrem po našem boku; přítelem, který nám dodává odvahu a sílu; milovníkem, který nás objímá a utěšuje; lékařem, který uzdravuje a posvěcuje naše rány tím, že se jich dotýká svýma probodenýma rukama.

Všichni jsme jedna Svatá rodina. Kéž se nám toto osvobozující poznání stane zdrojem vděčnosti i schopnosti navzájem si odpouštět a společně jít dál!