Výstup na horu proměnění

03.03.2019

Než Ježíš obrátí své kroky k Jeruzalému, kde se dovrší jeho poslání, vystoupí na horu, aby se modlil. Podle rozšířené tradice jde o horu Tábor v Galilei. Husité podle ní pojmenovali město, ve kterém chtěli uskutečnit ideál Božího království už na této zemi. Nezdařilo se, ale i pokus, je-li upřímný, se počítá. Zakusit Boží království, být proniknut Boží přítomností a skrytou Boží slávou, je totiž možné jen v nepřenosné zkušenosti osobní proměny. A právě ta nastala na hoře, kam Ježíš vzal své nejbližší učedníky.

Když se modlí, rozzáří se mu tvář a jeho šaty zbělají. Modlitba - rozhovor s milovaným Otcem - odhaluje pravou totožnost nazaretského Mistra. Ježíš se přece nemění v někoho, kým dříve nebyl. Naopak vyjevuje, kým doopravdy je. Dává poznat udiveným apoštolům tajemství své boholidské identity. Důvěra, se kterou se před nimi otevírá, je proměňuje. Což se projeví pozoruhodným způsobem. Umlknou.

Kdykoli se modlíme, vystupujeme na tajemnou horu svého proměnění, kde Ježíš obnažuje své svaté Srdce a vysílá z něho nekonečný proud světla do temnot srdcí našich. Jsou na to připravená? Pochybuji. Proměňující zkušenosti se spíše bojíme. Musí přijít krize. Až budou naše srdce zraněná a ztratíme nad nimi vládu, vniknou do nich - nikoli bezbolestně - hojivé paprsky Kristovy lásky. Pravoslavní křesťané je nazývají "táborským světlem" a "nestvořenými božskými energiemi".

Možná jsme dlouhá léta žili v iluzi, že svá srdce máme pod kontrolou a žádné proměňující zkušenosti nepotřebujeme. Šli jsme pěkně po rovince a nevšimli si, že cesta pozvolna sestupuje do propasti. Ani první klopýtnutí nás ještě neobrátilo, naopak jsme se o to víc zoufale snažili udržet balanc. Teprve pád v našem srdci otevře ránu, která se však promění v posvátné zranění, když je v modlitbě odevzdáme Kristu, věčnému Lékaři lidské duše.

Pak možná také prožijeme zázrak - změť svářících se tužeb a protichůdných hlasů v našem srdci umlkne a my se ponoříme do ticha jako do osvěžujícího čistého pramene, jenž nás obdaruje vnitřní silou k naslouchání a následování Ježíše, který je tichý a pokorný srdcem.