Za co prosí Ježíš?

29.05.2022

V evangeliu sv. Jana se nedá přehlédnout Ježíšova modlitba, zvaná Velekněžská. Je na ní obzvláště cenné, že poskytuje vhled do Ježíšova srdce. Odhaluje, po čem Ježíš touží, na čem mu záleží, co je pro něho důležité ve chvíli, kdy se již připravuje na svou křížovou cestu. Za co v modlitbě Ježíš prosí? 

Zaprvé neprosí za "něco", nýbrž za "někoho", a to nejen za své první učedníky, za apoštoly, ale i za ty, kteří uvěří jejich poselství. Prosí tedy za učedníky ze všech časů a míst. I za nás! I my jsme uloženi v Ježíšově srdci. 

Prosí, aby učedníci bylo jedno, aby tvořili dokonalou jednotu, na které se zakládá vztah mezi Ježíšem a Bohem. Do jejich vztahu, do tajemné boho-lidské jednoty, jsou učedníci zahrnuti. Mohou se na ní podílet, žít v ní, čerpat z ní radost, naději, sílu a odvahu k pokračování na cestě následování Ježíše. 

I v tradiční husitské liturgii se modlíme za "sbratření všeho lidstva". Sjednocení mezi lidmi a národy nelze dosáhnout příkazem shora, pomocí tlaku a síly. Ani Ježíš nám nepřikazuje, abychom se sjednotili - on o to prosí! A zve každého do vztahu lásky, jaký panuje mezi ním a živoucím Pramenem veškeré skutečnosti, kterému dává něžné jméno Abba - Tatínek. 

Ani se neumíme představit, jak je milující srdce Ježíšovo zraňované, když vidí, že lidé to pozvání odmítají, přestože se považují za věřící. Malují si znamení kříže na válečné prapory, žehnají v Božím jménu dělům, bombám a raketám. Stále dokola opakují tu samou chybu - sice touží po jednotě, ale nedovedou si představit, že by ji bylo možné uskutečnit jinak než násilím, bojem, v němž mocnější zlomí slabšího a podrobí si ho.

Vynucené sjednocení však nevede k pravé jednotě, neboť ta je nemyslitelná bez lásky, s jakou si Bůh zamiloval nás a jaká se má stát duchovním poutem v našich vzájemných vztazích. Proto se Ježíš modlí i za to, aby učedníci byli s ním tam, kde je on - protože on přebývá v Tatínkově srdci, je spojen se zdrojem života a lásky, která nikoho neláme, nýbrž objímá! Podle toho Ježíš také jedná a přeje si, ať ho "v tom nenecháme", ať se od něho učíme, ať sledujeme ruce Mistra.

obrázek: Barbosa Prince, Machine Gun Jesus (Gold)

zdroj: https://workssanjose.org/2015/09/20/american-gun-show-opens-first-friday-october-2/prince_barbosa_gun-jesus-gold/