Farnost

Naše otevřené společenství duchovně hledajících se schází ve farním domě husitské církve v Sokolově. Více informací o poslání církve: www.ccshplzen.cz 

bohoslužby v naší kapli v Sokolově: 

neděle v 10.00 - farní bohoslužba (podle Liturgie patriarchy Karla Farského)

středa v 17.00 - meditativní bohoslužba (podle alternativní Liturgie malých společenství)

večerní chvály v našem kostele Krista dobrého Pastýře v Plzni (Husova 1): neděle v 18.00

Najdete nás na adrese: Husův sbor Sokolov,         ul. Obce Ležáky 542. Kaple a zázemí nabízejí prostor ke ztišení, k naslouchání, rozjímání, modlitbě i rozhovoru. Více aktualit: www.facebook.com/husuv.sbor.sokolov