Jako jsem já miloval vás

19.05.2019

Nejčastěji se hovoří o tom, co nejvíce chybí. V církvi pořád mluvíme o lásce. Kéž by už láska sestoupila z našich úst do našich srdcí! Kéž bychom byli Kristovou láskou proměněni - a tak se stali opravdovou církví. Pokrytecká hra na církev je únavná a navíc k ničemu.

Zahlceni podivnými hrami a nemocnými vztahy nemáme v životě čas a prostor na to, abychom se Kristově lásce otevřeli. Pořád něco "řešíme", posuzujeme a hodnotíme. Včetně sebe samých - a proto jsme nešťastní, podráždění a pod našimi smrtelně vážnými maskami smutní a poranění. Dá se v takovém stavu budovat skutečné společenství? Přiznejme si, že nedá. Bolí nás, jak to vedeme od desíti k pěti, ale snad z dlouho pěstovaného zvyku si nechceme vzít podávaný lék a nechat se uzdravit Kristovou láskou, o které rádi a často kážeme.

Přesto naděje neumírá - pro nás, pro církev, pro společnost. Obnova je možná, budoucnost otevřená. Stačí tak málo! Zaposlouchat se pozorně do Kristových slov zapsaných v Janově evangeliu: "To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás." Ta slova jsou zázrak! Neříkají: "Hodnoťte se navzájem, jako já hodnotím vás." Nebo: "Odsuzujte se navzájem, jako jsem já odsoudil vás." Představme si, jako bychom ta slova slyšeli dnes poprvé: "Milujte se!" Nejde o sentiment, nasládlou romantiku, růžovoučká plyšová srdíčka. Kdepak! Ta slova jsou úkol. Výzva. Poslání. A dar, který osvobozuje a uzdravuje.

Boží jméno zní: JE TO JEDNO. Nesejde na tom, jaké máš názory a povahu, jakou máš minulost. Nemusím tě milovat pro tvoje úspěchy či neúspěchy. Je jedno, co se ti povedlo či nepovedlo. Jsem volán, abych tě miloval proto, že JSI. A milovat znamená CHTÍT, ABYS BYL. Aby tvůj život nebyl posuzován a hodnocen podle hloupých kritérií, která jsme si vymysleli, abychom se ochránili před radostí ze života a nemuseli odkládat masky těch, kteří "vědí co a jak", ale pod maskami skrývají nejistotu a strach.

Masky jsou k ničemu. Pokud je sami nesejmeme, budou nám strženy a bude to bolet. Už se nechci skrývat! Chci se ocitnout v nahé přítomnosti Slova, živého Krista, vtělené Lásky. CHCI BÝT. Milovat a být milován! Protože jinak nic nedává smysl. Musíme se rozhodnout. Buďto pro zázračné Slovo, v němž je život, nebo pro tragicky zmarněnou existenci. Tertium non datur. Třetí cesty není.