Před několika dny jsem se procházel po břehu řeky Ohře. Bylo příjemné slunečné odpoledne. Pro mě však slunce nesvítilo. Tížilo mě břemeno černých myšlenek. Dopadlo na mě poznání, že uzrál čas a přiblížil se přelom věků, ale já nevím, co s tím. Všechny plány vzaly za své.

Karanténa pomalu končí, ale budoucí vývoj neumíme předvídat. Když karanténní opatření vstoupila v platnost kvůli hrozbě nákazy, vynořila se naléhavá otázka: Co v nezvyklé situaci dělat? Odborníci radili: Nejlepší je nedělat nic. Mínili tím, že máme zůstat doma, omezit pohyb venku i kontakty s dalšími lidmi. Ostatně bez těchto nezbytných opatření by...

Sny se mi zdají snad každou noc, ale málokdy si je pamatuji. Obvykle je zapomenu hned po probuzení, pokud v nich neodkryje něco z neprobádané propasti srdce. Minulé noci - magické noci - se to stalo. Ve snu jsem zavítal do dětského domova, abych si vybral dceru. Ošetřovatelka ukázala na malou (asi čtyřletou) tichou holčičku se světlými vlásky:...

Příběh o "nevěřícím" Tomášovi začíná chmurně. Vystrašení učedníci se shromáždili za zavřenými dveřmi. V lecčems to připomíná i naši současnou situaci. Zavíráme se doma, abychom neohrozili sebe i ostatní. Pokud se slaví bohoslužby, konají se za uzamčenými dveřmi, s vyloučením veřejnosti. Na internetu sice můžeme sledovat, jak se provozují obřady v...

První verše 3. kapitoly Pavlova listu Koloským jsou mojí srdeční záležitostí. Farář, který mě pokřtil, je totiž zapsal do mého křestního listu. Vyjadřují přesně, co křest znamená a jak se křestní milost ("charisma") dále rozvíjí v novém křesťanském životě: "Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na...

Odnepaměti se lidé zajímají o věci tajemné, pro něž se obtížně hledá přirozené vysvětlení. Tajemno fascinuje i děsí. Biblickým jazykem řečeno, když se člověk setká s tajemnem, pocítí "bázeň a chvění". Nabízí se otázka, proč se v bázni nechvějeme každou vteřinu svého života, vždyť celý vesmír je jedním velkým tajemstvím, a stejně tak je tajemstvím i...